Przychody i koszty w CIT

Zapraszamy na szkolenie, prowadzone przez naszego doradcę podatkowego Barbarę Dróżdż. Szkolenie odbędzie się dnia 10 stycznia 2014 r. (piątek) w Domu Podatnika, ul. Zagrody 20a, Kraków

CEL: Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami w podatku dochodowym od osób prawnych na przełomie roku 2013/2014 oraz wypracowanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

TERMIN: 10 stycznia 2014 r. (piątek) godz: 10.00-15.00.

MIEJSCE: Dom Podatnika, ul. Zagrody 20a, Kraków

PROWADZĄCY: Barbara Dróżdż

CENA:
200 zł netto/uczestnik (zgłoszenie do 20.12.2013 r.)
230 zł netto/uczestnik (zgłoszenia po 20.12.2013 r.)

15% zniżki na każdego kolejnego uczestnika z firmy.

W programie m.in:

 

 • Przychody podatkowe – problemy na koniec roku:
 1. Moment powstania przychodu – wybrane zagadnienia

 2. Zaliczki i przedpłaty a przychód podatkowy

 3. Inne kategorie przychodów: przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń oraz z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, umorzone i przedawnione zobowiązania

 4. Niepodzielone zyski na dzień przekształcenia spółki kapitałowej w osobową

 5. Otrzymane premie pieniężne jako przychody podatkowe – z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa,

 6. zasady korygowania przychodów,

 • Koszty uzyskania przychodu – problemy na koniec roku
 1. Podział kosztów na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie

 2. Koszty rozliczane na zasadach szczególnych (wynagrodzenia pracownicze)

 3. Koszty zaniechanych inwestycji –analiza orzecznictwa

 4. Szczególne koszty osobowe (integracja, spotkania okolicznościowe, koszty zarządu i innych organów statutowych, pracownicy a samozatrudnienie),

 5. Wydatki na poczęstunek dla kontrahenta – wyrok poszerzonego składu NSA

 6. Najem samochodu

 7. Rozliczanie otrzymanych premii pieniężnych

 8. Zasady ujmowania w kosztach faktur korygujących w świetle aktualnego orzecznictwa.

 • Korekta kosztów w wyniku nieuregulowania zobowiązań
 1. Ogólne zasady korekty kosztów uzyskania przychodów

 2. Sposoby określanie terminów płatności oraz różne formy zapłaty jako sposób uniknięcia korekty

 3. Korekta kosztów przy uproszczonych zaliczkach

 4. Zakup na raty

 5. Polityka magazynowa

 6. Wybrane zagadnienia związane z korektą kosztów w interpretacjach organów podatkowych (leasing finansowy, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, ubezpieczenia majątkowe).

 • Zasady rozliczania i deklarowania podatku na przełomie roku – 12 zaliczka za grudzień
 1. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2014 r. – spółka komandytowo–akcyjna jako podatnik CIT :

a) nowe zasady opodatkowania spółki,

b) nowe zasady opodatkowania wspólników

c) przepisy przejściowe.